Akce Muzea Brněnska

Václav Hynek Mach – sochař nové republiky – výstava
27. 2. – 24. 4. 2018

Z historie četnictva – výstava
15. 3. – 27. 5. 2018

Komentovaná prohlídka výstavy V. H. Mach – sochař nové republiky
24. 3. 2018, 16.00

Sochař, který vyzdobil meziválečné Brno – přednáška
15. 4. 2018, 16.30

Firma Mořic Fuhrmann 1918–1948 – výstava
6. 9. – 31. 12.

Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes – výstava
24. 10. 2018 – 10. 03. 2019

Sochař a legionář Rudolf Březa. Ke 100. výročí oficiálního uznání československých legií – výstava
25. 10. 2018 – 06. 01. 2019

První světová válka – rok 1918 – výstava
30. 10. 2018 – 20. 01. 2019

Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen – výstava
31. 10. 2018 – 10. 03. 2019