Načítám Akce
Vyhledat Akce

Výstavy

Navigace pro seznam (Akce)

Květen 2018

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…


03. 05. 2018 - 03. 03. 2019
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
Brno, Jihomoravský kraj 602 00 Česká republika
+ Google Mapa

Hlavní loňská výstava Muzea města Brna, vracející se do roku 1918, byla prodloužena do 3. 3. 2019! Výstava přibližuje závěr první světové války, vznik nových států v Evropě včetně Československa a připomíná vojáky vracející se z fronty do Brna. Výstava vysvětluje, jaký dopad měla válka na společnost a geopolitickou situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, měla pozitivní důsledky – kromě technologického pokroku právě zrod samostatného československého státu. 100 let republiky muzeum oslavuje vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich…

Zobrazit více »
Říjen 2018

Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848–1919


Moravské zemské muzeum
18. 10. 2018 - 30. 06. 2019
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Brno, Jihomoravský 65937 Česká republika
+ Google Mapa

Přiblížení historických a kulturních vazeb Moravy a Slovenska od počátků společných kořenů v období Velké Moravy, následný odlišný státoprávní vývoj, průniky politické, válečné, náboženské, pracovní a kulturní, migrace obyvatel. Důraz pak bude položen na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu. Připomenuty budou události revolučních let 1848/49, kdy z Moravy směřovaly výpravy slovenských dobrovolníků na Slovensko proti Maďarům, vazby předních slovenských osobností na…

Zobrazit více »

Tradiční kultura – výkladní skříň státu


Moravské zemské muzeum
18. 10. 2018 - 30. 06. 2019
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Brno, Jihomoravský 65937 Česká republika
+ Google Mapa

Druhá výstava připravená Etnografickým ústavem MZM zachycuje pro­jekci tradiční kultury do života společnosti po roce 1918 a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace (např. svéráz, „kult“ T. G. Masaryka, propagační grafika 50. – 70. léta). Evropská etnologie věnuje velkou pozornost problematice konstrukce národních mýtů, národních symbolů. Některé projevy tradiční lidové kultury jako např. oděv či architektura na ně byly díky jasnému poselství, které je v nich obsaženo, dokonce povýšeny. V podobě krojovaných párů vítajících významné státní návštěvy patří…

Zobrazit více »

Průmysl na Moravě 1918


Technické muzeum v Brně
22. 10. 2018 - 28. 04. 2019
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Brno, 61200 Česká republika
+ Google Mapa

Výstava představí nejdůležitější průmyslové oblasti Moravy, významná průmyslová odvětví, a také konkrétní osoby a firmy, které se za první republiky zasloužily o rozmach průmyslu.

Zobrazit více »

Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes


Muzeum Brněnska
24. 10. 2018 - 10. 03. 2019
Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, Klášter 1
Rajhrad, 664 61 Česká republika
+ Google Mapa

Vážně i nevážně o podstatě, formách a symbolech české a československé státnosti. Výstava přinese podněty k zamyšlení nad mnohdy problematickým vztahem spoluobčanů k oficiálním státním symbolům své vlasti.

Zobrazit více »

Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen


Muzeum Brněnska
31. 10. 2018 - 10. 03. 2019
Muzeum ve Šlapanicích, pobočka Muzea Brněnska, Masarykovo nám. 18
Šlapanice, 664 51 Česká republika
+ Google Mapa

Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každodennosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace.

Zobrazit více »
+ Export Events