Načítám Akce
Vyhledat Akce

Navigace pro seznam (Akce)

Květen 2018

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…


03.5. - 31.12.
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
Brno, Jihomoravský kraj 602 00 Česká republika
+ Google Mapa

Hlavní letošní výstava Muzea města Brna se vrátí do roku 1918. Přiblíží závěr první světové války, vznik nových států v Evropě včetně Československa a připomene vojáky vracející se z fronty do Brna. Výstava vysvětlí, jaký dopad měla válka na společnost a geopolitickou situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, měla pozitivní důsledky – kromě technologického pokroku právě zrod samostatného československého státu. 100 let republiky muzeum oslaví vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich předků. Na sto padesát historických exponátů a…

Zobrazit více »
Září 2018

Firma Mořic Fuhrmann 1918–1948


Muzeum Brněnska
06.9. - 31.12.
Vila Löw-Beer, pobočka Muzea Brněnska, Drobného 22
Brno, 602 00
+ Google Mapa

Výstava se bude věnovat textilní firmě Mořic Fuhrmann v kontextu let 1918, 1938 a 1948. Představí historii tohoto podniku na koberce a plyše a nastíní výzvy, kterým museli němečtí židovští podnikatelé čelit po vzniku Československé republiky. Veřejnosti přiblíží původní i nynější podobu vlnařské továrny i osudy rodiny, která ji vlastnila.

Zobrazit více »
Říjen 2018

Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848–1919


Moravské zemské muzeum
18. 10. 2018 - 30. 06. 2019
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Brno, Jihomoravský 65937 Česká republika
+ Google Mapa

Přiblížení historických a kulturních vazeb Moravy a Slovenska od počátků společných kořenů v období Velké Moravy, následný odlišný státoprávní vývoj, průniky politické, válečné, náboženské, pracovní a kulturní, migrace obyvatel. Důraz pak bude položen na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu. Připomenuty budou události revolučních let 1848/49, kdy z Moravy směřovaly výpravy slovenských dobrovolníků na Slovensko proti Maďarům, vazby předních slovenských osobností na…

Zobrazit více »

Tradiční kultura – výkladní skříň státu


Moravské zemské muzeum
18. 10. 2018 - 30. 06. 2019
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Brno, Jihomoravský 65937 Česká republika
+ Google Mapa

Druhá výstava připravená Etnografickým ústavem MZM zachycuje pro­jekci tradiční kultury do života společnosti po roce 1918 a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace (např. svéráz, „kult“ T. G. Masaryka, propagační grafika 50. – 70. léta). Evropská etnologie věnuje velkou pozornost problematice konstrukce národních mýtů, národních symbolů. Některé projevy tradiční lidové kultury jako např. oděv či architektura na ně byly díky jasnému poselství, které je v nich obsaženo, dokonce povýšeny. V podobě krojovaných párů vítajících významné státní návštěvy patří…

Zobrazit více »

Průmysl na Moravě 1918


Technické muzeum v Brně
22. 10. 2018 - 28. 04. 2019
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Brno, 61200 Česká republika
+ Google Mapa

Výstava představí nejdůležitější průmyslové oblasti Moravy, významná průmyslová odvětví, a také konkrétní osoby a firmy, které se za první republiky zasloužily o rozmach průmyslu.

Zobrazit více »

Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes


Muzeum Brněnska
24. 10. 2018 - 10. 03. 2019
Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, Klášter 1
Rajhrad, 664 61 Česká republika
+ Google Mapa

Vážně i nevážně o podstatě, formách a symbolech české a československé státnosti. Výstava přinese podněty k zamyšlení nad mnohdy problematickým vztahem spoluobčanů k oficiálním státním symbolům své vlasti.

Zobrazit více »

Sochař a legionář Rudolf Březa. Ke 100. výročí oficiálního uznání československých legií


Muzeum Brněnska
25. 10. 2018 - 06. 01. 2019
Památník Mohyla míru, pobočka Muzea Brněnska, K Mohyle míru 200
Prace, 664 58 Česká republika
+ Google Mapa

Výstava ke 100. výročí oficiálního uznání československých legií ve francouzském Darney představí život a dílo Rudolfa Březy. Tento akademický sochař se jako příslušník 7. zdravotního oddílu 7. československé divize italské, jejíž příslušníci byli převážně legionáři, účastnil bojů o Slovensko.

Zobrazit více »

První světová válka – rok 1918


Muzeum Brněnska
30. 10. 2018 - 20. 01. 2019
Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, Porta coeli 1001
Předklášteří, 666 02 Česká republika
+ Google Mapa

Poslední válečný rok a ohlas vzniku Československé republiky na Tišnovsku – závěr dokumentačního a výstavního projektu Velká válka 1914–1918.

Zobrazit více »

Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen


Muzeum Brněnska
31. 10. 2018 - 10. 03. 2019
Muzeum ve Šlapanicích, pobočka Muzea Brněnska, Masarykovo nám. 18
Šlapanice, 664 51 Česká republika
+ Google Mapa

Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každodennosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace.

Zobrazit více »
+ Export Events